CZ | EN | DE
 • ČESKÉ KOŘENY

  MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

 • ČESKÉ KOŘENY

  MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

 • ČESKÉ KOŘENY

  MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

Advokátní kancelář logo RD Legal

Jsme česká butiková advokátní kancelář s mezinárodním přesahem. V rámci regionu CEE jsme vytvořili síť spolupracujících advokátních kanceláří, jejichž prostřednictvím nabízíme právní služby na mezinárodní úrovni na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Maďarsku. Možnost právní podpory v jiných zemích provádíme na žádost. Naše služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, ruském a v německém jazyce.

Svoji činnost soustředíme do dvou oddělení zabývajících se projektovou podporou a běžnou denní agendou obchodních společností. Našim klientům poskytujeme veškeré právní služby, včetně poradenství, jež se týká i privátní sféry jednotlivých osob. Prostřednictvím spolupracujících externích specialistů jsme schopni zajistit také související daňové, ekonomické a účetní poradenské služby. Naším cílem je poskytovat komplexní poradenství, v rámci kterého mohou naši klienti očekávat vždy konzistentní a ucelený výstup zahrnující právní, daňový a účetní pohled na danou záležitost.

 • PROJEKTOVÁ PODPORA
  Naším hlavním oborem je právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic a s tím spojeným financováním. Dle detailního rozboru obchodního záměru klienta poskytujeme právní služby „šité na míru“.

  Obchodním společnostem rovněž zajišťujeme komplexní právní podporu, tj. korporátní správu společností, pracovněprávní poradenství, poradenství v oblasti obchodních smluv a poradenství v oblasti nemovitostí.

  Pro naše klienty jsme řešili například:
  Akvizici office parku v Praze o hodnotě cca 1 miliarda Kč.
  Snížení základního kapitálu mateřské společnosti středoevropské skupiny o více než 1 miliardu Kč, související výplatu dividend akcionářům, a reorganizaci corporate governance skupiny v návaznosti na související změny v akcionářské struktuře.
  Vystoupení menšinového akcionáře z česko-slovenské skupiny s obratem přesahujícím 2 miliardy Kč.
  Refinancování středoevropské skupiny za cca 1.8 miliardy Kč.
  Fúzi společnosti s více než 200 zaměstnanci a specifickými živnostenskými oprávněními.
  A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.

  • PROJEKTOVÁ PODPORA


   více
  • BĚŽNÁ DENNÍ PODPORA
   více

  BĚŽNÁ DENNÍ PODPORA
  Specializujeme se na komplexní právní podporu každodenního provozu začínajících i tradičních podniků v České republice a v regionu CEE. Pro naše klienty zajišťujeme veškerou běžnou právní agendu od smluv s dodavateli, odběrateli či zaměstnanci, přes korporátní správu a poradenství v oblasti nemovitostí, po případná zastoupení v soudních řízeních.

  V RD Legal zároveň působí tým se specializací na akviziční projekty a investice obecně. Na mezinárodní úrovni zajišťujeme nákup a prodej společností, fúze, související financování a post-akviziční integraci a rozvoj aktivit.

  Pro naše klienty jsme řešili například:
  Průběžnou plnou právní podporu v rámci správy administrativní budovy v centru Prahy.
  Úpravu systému interních podnikových směrnic společnosti s více než 200 zaměstnanci vč. jeho aktualizace na platnou právní úpravu.
  Implementaci mechanismů na ochranu právnických osob před jejich potenciální trestní odpovědnosti z důvodu jednání jejich zaměstnanců u několika společností našich klientů.
  Změnu obchodního modelu operátora skladů v návaznosti na související změny právní úpravy.
  Registraci ochranných známek v různých odvětvích a řešení obchodních sporů z nich.
  Nastavení Privacy Policy včetně pravidel pro cookies a udělování souhlasů subjektů údajů pro významného klienta v IT sektoru.
  Poradenství při realizaci reklamních kampaní a spotřebitelských soutěží pro významné české reklamní agentury.
  A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.

PROJEKTOVÁ PODPORA
Naším hlavním oborem je právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic a s tím spojeným financováním. Dle detailního rozboru obchodního záměru klienta poskytujeme právní služby „šité na míru“.

Obchodním společnostem rovněž zajišťujeme komplexní právní podporu, tj. korporátní správu společností, pracovněprávní poradenství, poradenství v oblasti obchodních smluv a poradenství v oblasti nemovitostí.

Pro naše klienty jsme řešili například:
Akvizici office parku v Praze o hodnotě cca 1 miliarda Kč.
Snížení základního kapitálu mateřské společnosti středoevropské skupiny o více než 1 miliardu Kč, související výplatu dividend akcionářům, a reorganizaci corporate governance skupiny v návaznosti na související změny v akcionářské struktuře.
Vystoupení menšinového akcionáře z česko-slovenské skupiny s obratem přesahujícím 2 miliardy Kč.
Refinancování středoevropské skupiny za cca 1.8 miliardy Kč.
Fúzi společnosti s více než 200 zaměstnanci a specifickými živnostenskými oprávněními.
A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.


BĚŽNÁ DENNÍ PODPORA
Specializujeme se na komplexní právní podporu každodenního provozu začínajících i tradičních podniků v České republice a v regionu CEE. Pro naše klienty zajišťujeme veškerou běžnou právní agendu od smluv s dodavateli, odběrateli či zaměstnanci, přes korporátní správu a poradenství v oblasti nemovitostí, po případná zastoupení v soudních řízeních.

V RD Legal zároveň působí tým se specializací na akviziční projekty a investice obecně. Na mezinárodní úrovni zajišťujeme nákup a prodej společností, fúze, související financování a post-akviziční integraci a rozvoj aktivit.

Pro naše klienty jsme řešili například:
Průběžnou plnou právní podporu v rámci správy administrativní budovy v centru Prahy.
Úpravu systému interních podnikových směrnic společnosti s více než 200 zaměstnanci vč. jeho aktualizace na platnou právní úpravu.
Implementaci mechanismů na ochranu právnických osob před jejich potenciální trestní odpovědnosti z důvodu jednání jejich zaměstnanců u několika společností našich klientů.
Změnu obchodního modelu operátora skladů v návaznosti na související změny právní úpravy.
Registraci ochranných známek v různých odvětvích a řešení obchodních sporů z nich.
Nastavení Privacy Policy včetně pravidel pro cookies a udělování souhlasů subjektů údajů pro významného klienta v IT sektoru.
Poradenství při realizaci reklamních kampaní a spotřebitelských soutěží pro významné české reklamní agentury.
A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.

TÝM


PARTNEŘI

 • foto Pavel

  Pavel Raboch
  Partner

  Pavel je zakládající partner naší advokátní kanceláře. Pavel je zkušený transakční advokát s více než osmiletou praxí v předních mezinárodních advokátních kancelářích. Po několikaletém působení v transakčním oddělení české pobočky „magic circle“ advokátní kanceláře Clifford Chance LLP vedl Pavel transakční oddělení PwC Legal Česká republika, jejímž byl zakládajícím členem. Na počátku roku 2015 Pavel založil advokátní kancelář RD Legal.

  Pavel poskytuje právní poradenství v českém, anglickém a v německém jazyce.

 • foto Jana

  Jana Průchová (Polanská)
  Partner

  Jana vede pobočku RD Legal v Praze.

  Jana je advokátka s mnohaletou zkušeností v českých advokátních kancelářích. Specializuje se na právní podporu obchodních společností (vztahy s obchodními partnery, pracovněprávní poradenství, korporátní správu a spornou agendu). Během své praxe poskytovala právní služby jak české, tak mezinárodní klientele.

  Jana poskytuje právní poradenství v českém a v anglickém jazyce.

 • foto Tomáš

  Tomáš Valouch
  Partner

  Tomáš se v nedávné době připojil k RD Legal jako nový partner, zodpovědný za vedení oddělení projektové podpory. Tomáš se ve své praxi specializuje na právo obchodních společností, restrukturalizaci skupin, transformaci a mezinárodní daňové plánování. Má mnohaleté zkušenosti s komplexním právním poradenstvím při strukturování a převodu majetku rodiny, svěřenských fondů, dědického práva a motivačních plánů manažerů.

  Před nástupem do společnosti RD Legal Tomáš pracoval 6 let pro přední českou advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners. Během posledních čtyř let pracoval především pro soukromé a VIP klienty firmy.

  Tomáš poskytuje právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

PRÁVNÍCI

 • foto Marek

  Marek Moravec
  Koncipient

  Marek je zkušeným koncipientem naší advokátní kanceláře. V minulosti působil v advokátní kanceláři Z/C/H Legal v.o.s, na Ministerstvu Zdravotnictví ČR a v neziskovém sektoru. Marek se specializuje na právní podporu každodenních aktivit našich klientů.

  Marek rovněž působí jako interní doktorand na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývá otázkou odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci.

  Marek poskytuje právní poradenství v českém a německém jazyce.

 • foto Jan

  Jan Halámka
  Koncipient

  Jan pracuje v naší advokátní kanceláři jako koncipient. Právnické vzdělání získal na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Absolvoval rovněž studijní pobyt na Právnické fakultě Universität Passau a postgraduální studium na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Dříve působil v advokátních kancelářích Achour & Hájek a Konečná & Zacha. Jan se specializuje na právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví a sporovou agendu.

  Jan poskytuje právní poradenství v českém, anglickém a německém jazyce.

 • foto Marek

  Marek Pelán
  Koncipient

  Marek je jedním z koncipientů v advokátní kanceláři RD Legal a je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do RD Legal působil Marek v advokátní kanceláři JUDr. Aleny Jarešové a absolvoval stáž na Ministerstvu Spravedlnosti ČR. Markovou specializací je právo obchodních korporací, trestní právo a cizinecké právo.

  Marek poskytuje právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

Další pracovníci RD Legal

 • foto Marian

  Marian Boubel
  Právní asistent

  Marian je studentem posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působil zejména na Ministerstvu Zdravotnictví ČR a u Obvodního soudu pro Prahu 4 a Obvodního soudu pro Prahu 6. Marian se specializuje na právo obchodních společností, autorské a softwarové právo a na právní podporu každodenních aktivit našich klientů.

  Marian poskytuje právní poradenství v českém, anglickém a německém jazyce.

 • foto Eliska

  Eliška Krnáková
  Právní asistentka

  Eliška studuje již čtvrtým rokem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti získala zkušenosti v advokátní kanceláři VELIČKA LEGAL a na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 6, kde vykonala odbornou stáž. Zabývá se právem občanským a obchodním a specializuje se na podporu klientů v jejich každodenních záležitostech.

  Eliška poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Jan

  Jan Chmel
  Právní asistent

  Jan studuje druhým rokem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Účastnil se odborné praxe se společností dTest. Nyní nabírá zkušenosti jako právní asistent v naší kanceláři a zabývá se podporou každodenních aktivit našich klientů.

  Jan poskytuje právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Adéla

  Adéla Pavlovová
  Právní asistentka

  Adéla studuje ve čtvrtém ročníku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obor právo a právní věda. Na Vysoké škole ekonomické v Praze získala bakalářský titul v oboru ekonomie. V rámci studia absolvovala studijní pobyt Erasmus na ekonomické fakultě Università degli Studi Roma Tre v Římě. Dnes se zabývá podporou každodenních aktivit našich klientů v právních záležitostech.

  Adéla poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Denisa

  Iveta Kovaříková
  Asistentka

  Iveta je asistentkou advokátní kanceláře RD Legal. Poskytuje právníkům kanceláře všeobecnou administrativní podporu. Je zodpovědná za vedení recepce a běžný chod celé kanceláře.

KARIÉRA

Volné pozice


 • foto of you?

  Advokátní koncipient/-ka

  Jsi kreativní a umíš se na věci dívat jinak než ostatní? Zajímá tě všeobecná praxe? Staň se součástí našeho týmu!

  Do naší advokátní kanceláře hledáme schopné koncipientky nebo koncipienty.

  Nabízíme dlouhodobou spolupráci v mladém a přátelském kolektivu v dynamicky rostoucí advokátní kanceláři s českou i zahraniční klientelou.


  Pošli svoje CV na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • foto of you?

  Právní asistent/-ka

  Chceš se naučit novým věcem a spolupracovat na zajímavých projektech? Nebaví tě pochůzky a chceš si zkusit skutečnou právní práci? Staň se součástí našeho týmu!

  Hledáme studenty právnických vysokých škol pro pozici právní asistentky nebo právního asistenta v naší advokátní kanceláři.

  Nabízíme zkušenosti v nejrůznějších právních odvětvích a dynamickou kreativní práci v přátelském kolektivu.


  Pošli svoje CV na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REFERENCE


Poskytujeme dlouhodobě a úspěšně projektovou a každodenní podporu společnostem a skupinám působícím v regionu CEE.

Důvěrnost záležitostí našich klientů je pro nás na prvním místě. Na požádání rádi dodáme na modelové (tj. anonymizované) bázi seznam našich referencí při řešení záležitostí obdobných té, se kterou nás poptáváte.

ČLÁNKY


září 2017: Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prostřednictvím tohoto newsletteru bychom Vás chtěli informovat o zcela nové právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů, a to o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), která vstoupí v platnost dne 25. května 2018. GDPR na jedné straně přináší výrazně vyšší ochranu osobních dat občanů, s níž je ovšem na straně druhé spojena řada nových povinností. Jaké změny zmíněné nařízení tedy vlastně přináší?

GDPR se předně, co týče nových povinností, bude vztahovat na všechny společnosti, instituce i jednotlivce, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje napříč jednotlivými odvětvími, včetně společností, které pouze sledují či analyzují chování uživatelů na webových stránkách či při používání mobilních aplikací nebo chytrých technologií.

V případě porušení těchto povinností GDPR umožňuje uložit značně vysoké pokuty, a to až do výše 20.000.000,- EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % jeho celkového celosvětového ročního obratu za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je vyšší. Výše pokuty se přitom bude odvíjet nejen od míry porušení, ale také od kroků, které společnosti pro ochranu osobních údajů učinily.

Aby nedošlo k porušení těchto povinností a případným sankcím z toho vzešlým, lze tomu předcházet přijetím příslušných opatření souvisejících s níže uvedenými změnami v oblasti ochrany osobních údajů. V případě Vašeho zájmu o přijetí příslušných opatření je Vám plně k dispozici zkušený tým advokátní kanceláře RD Legal, který je připraven být nápomocen se změnou Vašich vzorových smluv, vnitřních předpisů, či zavedením jiných opatření odpovídajících Vašim potřebám a Vašemu oboru podnikání.

Více informací zde

červen 2017: Připravovaná novela zákoníku práce

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prostřednictvím tohoto newsletteru bychom Vás chtěli informovat o důležitých změnách v oblasti pracovního práva, zejména o připravované novele zákoníku práce , ta měla nabýt účinnosti dne 1. července 2017, vzhledem k průběhu legislativního procesu však lze očekávat odsun nabytí účinnosti zřejmě až na rok 2018. Jaké změny tato novela přináší?

Ačkoliv podle Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky má připravovaná novela zajistit větší flexibilitu pracovněprávních vztahů, lze usuzovat, že navrhované změny povedou spíše k pouhému posílení ochrany zaměstnanců, a naopak pro zaměstnavatele přinesou více povinností, administrativní zátěže a méně možností flexibilní úpravy pracovněprávních vztahů.

V případě Vašeho zájmu o přijetí příslušných opatření souvisejících s těmito připravovanými změnami v pracovním právu je Vám plně k dispozici zkušený tým advokátní kanceláře RD Legal, který je za účelem eliminace případných nejasností či rozporů připraven být nápomocen se změnou Vašich vzorových smluv, vnitřních předpisů, či zavedením jiných opatření odpovídajících Vašim potřebám a Vašemu oboru podnikání.

Více informací zde

listopad 2016: Změny v trestní odpovědnosti právnických osob

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prostřednictvím tohoto newsletteru bychom Vás chtěli informovat o podstatném vývoji úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a v tomto ohledu zejména o aktuální novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob , která nabude účinnosti dne 1. prosince 2016.

Pro právnické osoby přináší tato novela nová rizika, kdy se zejména rozšiřuje počet trestněprávních jednání zaměstnanců nebo managementu, za která hrozí příslušné právnické osobě vážné sankce, a to od pokut až po samotné zrušení právnické osoby. Kromě zmíněných rizik však novela nabízí rovněž, oproti dosavadní úpravě, prostor trestněprávní odpovědnost právnických osob zmírnit. Prostředkem k tomu je především přijetí souboru opatření označovaného jako „compliance program“, popsaného níže.

V případě Vašeho zájmu o přijetí takového účinného opatření v podobě „compliance program“ je Vám plně k dispozici tým advokátní kanceláře RD Legal, který je za účelem eliminace trestněprávní odpovědnosti Vaší společnosti připraven být nápomocen v implementaci jednotlivých standardních opatření, zejména zrevidovat Vaše stávající interní opatření anebo připravit nová, šitá na míru přímo Vaší společnosti, jejímu oboru podnikání a jejím typickým obchodním transakcím.

Více informací zde

KONTAKT


I. P. Pavlova 3 | Praha 2 | 120 00
Česká republika

+420 778 710 730
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

fb

Napište nám / Write us
© RD Legal 2015