CZ | EN | DE
 • ČESKÉ KOŘENY

  MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

 • ČESKÉ KOŘENY

  MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

 • ČESKÉ KOŘENY

  MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI

Advokátní kancelář logo RD Legal

Jsme česká butiková advokátní kancelář s mezinárodním přesahem. V rámci regionu CEE jsme vytvořili síť spolupracujících advokátních kanceláří, jejichž prostřednictvím nabízíme právní služby na mezinárodní úrovni na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Maďarsku. Možnost právní podpory v jiných zemích provádíme na žádost. Naše služby poskytujeme v českém, slovenském, anglickém, ruském a v německém jazyce.

Svoji činnost soustředíme do dvou oddělení zabývajících se projektovou podporou a běžnou denní agendou obchodních společností. Našim klientům poskytujeme veškeré právní služby, včetně poradenství, jež se týká i privátní sféry jednotlivých osob. Prostřednictvím spolupracujících externích specialistů jsme schopni zajistit také související daňové, ekonomické a účetní poradenské služby. Naším cílem je poskytovat komplexní poradenství, v rámci kterého mohou naši klienti očekávat vždy konzistentní a ucelený výstup zahrnující právní, daňový a účetní pohled na danou záležitost.

 • PROJEKTOVÁ PODPORA
  Naším hlavním oborem je právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic a s tím spojeným financováním. Dle detailního rozboru obchodního záměru klienta poskytujeme právní služby „šité na míru“.

  Obchodním společnostem rovněž zajišťujeme komplexní právní podporu, tj. korporátní správu společností, pracovněprávní poradenství, poradenství v oblasti obchodních smluv a poradenství v oblasti nemovitostí.

  Pro naše klienty jsme řešili například:
  Akvizici office parku v Praze o hodnotě cca 1 miliarda Kč.
  Snížení základního kapitálu mateřské společnosti středoevropské skupiny o více než 1 miliardu Kč, související výplatu dividend akcionářům, a reorganizaci corporate governance skupiny v návaznosti na související změny v akcionářské struktuře.
  Vystoupení menšinového akcionáře z česko-slovenské skupiny s obratem přesahujícím 2 miliardy Kč.
  Refinancování středoevropské skupiny za cca 1.8 miliardy Kč.
  Fúzi společnosti s více než 200 zaměstnanci a specifickými živnostenskými oprávněními.
  A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.

  • PROJEKTOVÁ PODPORA


   více
  • BĚŽNÁ DENNÍ PODPORA
   více

  BĚŽNÁ DENNÍ PODPORA
  Specializujeme se na komplexní právní podporu každodenního provozu začínajících i tradičních podniků v České republice a v regionu CEE. Pro naše klienty zajišťujeme veškerou běžnou právní agendu od smluv s dodavateli, odběrateli či zaměstnanci, přes korporátní správu a poradenství v oblasti nemovitostí, po případná zastoupení v soudních řízeních.

  V RD Legal zároveň působí tým se specializací na akviziční projekty a investice obecně. Na mezinárodní úrovni zajišťujeme nákup a prodej společností, fúze, související financování a post-akviziční integraci a rozvoj aktivit.

  Pro naše klienty jsme řešili například:
  Průběžnou plnou právní podporu v rámci správy administrativní budovy v centru Prahy.
  Úpravu systému interních podnikových směrnic společnosti s více než 200 zaměstnanci vč. jeho aktualizace na platnou právní úpravu.
  Implementaci mechanismů na ochranu právnických osob před jejich potenciální trestní odpovědnosti z důvodu jednání jejich zaměstnanců u několika společností našich klientů.
  Změnu obchodního modelu operátora skladů v návaznosti na související změny právní úpravy.
  Registraci ochranných známek v různých odvětvích a řešení obchodních sporů z nich.
  Nastavení Privacy Policy včetně pravidel pro cookies a udělování souhlasů subjektů údajů pro významného klienta v IT sektoru.
  Poradenství při realizaci reklamních kampaní a spotřebitelských soutěží pro významné české reklamní agentury.
  A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.

PROJEKTOVÁ PODPORA
Naším hlavním oborem je právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic a s tím spojeným financováním. Dle detailního rozboru obchodního záměru klienta poskytujeme právní služby „šité na míru“.

Obchodním společnostem rovněž zajišťujeme komplexní právní podporu, tj. korporátní správu společností, pracovněprávní poradenství, poradenství v oblasti obchodních smluv a poradenství v oblasti nemovitostí.

Pro naše klienty jsme řešili například:
Akvizici office parku v Praze o hodnotě cca 1 miliarda Kč.
Snížení základního kapitálu mateřské společnosti středoevropské skupiny o více než 1 miliardu Kč, související výplatu dividend akcionářům, a reorganizaci corporate governance skupiny v návaznosti na související změny v akcionářské struktuře.
Vystoupení menšinového akcionáře z česko-slovenské skupiny s obratem přesahujícím 2 miliardy Kč.
Refinancování středoevropské skupiny za cca 1.8 miliardy Kč.
Fúzi společnosti s více než 200 zaměstnanci a specifickými živnostenskými oprávněními.
A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.


BĚŽNÁ DENNÍ PODPORA
Specializujeme se na komplexní právní podporu každodenního provozu začínajících i tradičních podniků v České republice a v regionu CEE. Pro naše klienty zajišťujeme veškerou běžnou právní agendu od smluv s dodavateli, odběrateli či zaměstnanci, přes korporátní správu a poradenství v oblasti nemovitostí, po případná zastoupení v soudních řízeních.

V RD Legal zároveň působí tým se specializací na akviziční projekty a investice obecně. Na mezinárodní úrovni zajišťujeme nákup a prodej společností, fúze, související financování a post-akviziční integraci a rozvoj aktivit.

Pro naše klienty jsme řešili například:
Průběžnou plnou právní podporu v rámci správy administrativní budovy v centru Prahy.
Úpravu systému interních podnikových směrnic společnosti s více než 200 zaměstnanci vč. jeho aktualizace na platnou právní úpravu.
Implementaci mechanismů na ochranu právnických osob před jejich potenciální trestní odpovědnosti z důvodu jednání jejich zaměstnanců u několika společností našich klientů.
Změnu obchodního modelu operátora skladů v návaznosti na související změny právní úpravy.
Registraci ochranných známek v různých odvětvích a řešení obchodních sporů z nich.
Nastavení Privacy Policy včetně pravidel pro cookies a udělování souhlasů subjektů údajů pro významného klienta v IT sektoru.
Poradenství při realizaci reklamních kampaní a spotřebitelských soutěží pro významné české reklamní agentury.
A dále cokoliv dalšího, co vyžadovala ochrana zájmů našich klientů.

TÝM


PARTNEŘI

 • foto Pavel

  Pavel Raboch
  Partner

  Pavel je zakládající partner naší advokátní kanceláře. Pavel je zkušený transakční advokát s více než osmiletou praxí v předních mezinárodních advokátních kancelářích. Po několikaletém působení v transakčním oddělení české pobočky „magic circle“ advokátní kanceláře Clifford Chance LLP vedl Pavel transakční oddělení PwC Legal Česká republika, jejímž byl zakládajícím členem. Na počátku roku 2015 Pavel založil advokátní kancelář RD Legal.

  Pavel poskytuje právní poradenství v českém, anglickém a v německém jazyce.

 • foto Jana

  Jana Průchová (Polanská)
  Partner

  Jana vede pobočku RD Legal v Praze.

  Jana je advokátka s mnohaletou zkušeností v českých advokátních kancelářích. Specializuje se na právní podporu obchodních společností (vztahy s obchodními partnery, pracovněprávní poradenství, korporátní správu a spornou agendu). Během své praxe poskytovala právní služby jak české, tak mezinárodní klientele.

  Jana poskytuje právní poradenství v českém a v anglickém jazyce.

PRÁVNÍCI

 • foto Marek

  Marek Moravec
  Koncipient

  Marek je zkušeným koncipientem naší advokátní kanceláře. V minulosti působil v advokátní kanceláři Z/C/H Legal v.o.s, na Ministerstvu Zdravotnictví ČR a v neziskovém sektoru. Marek se specializuje na právní podporu každodenních aktivit našich klientů.

  Marek rovněž působí jako interní doktorand na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývá otázkou odpovědnosti státu při výkonu veřejné moci.

  Marek poskytuje právní poradenství v českém a německém jazyce.

 • foto Marek

  Marek Pelán
  Koncipient

  Marek je jedním z koncipientů v advokátní kanceláři RD Legal a je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do RD Legal působil Marek v advokátní kanceláři JUDr. Aleny Jarešové a absolvoval stáž na Ministerstvu Spravedlnosti ČR. Markovou specializací je právo obchodních korporací, trestní právo a cizinecké právo.

  Marek poskytuje právní poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Marian

  Marian Boubel
  Koncipient

  Marian je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti působil zejména na Ministerstvu Zdravotnictví ČR a u Obvodního soudu pro Prahu 4 a Obvodního soudu pro Prahu 6. Marian se specializuje na právo obchodních společností, autorské a softwarové právo a na právní podporu každodenních aktivit našich klientů.

  Marian poskytuje právní poradenství v českém, anglickém a německém jazyce.

Další pracovníci RD Legal

 • foto Eliska

  Eliška Krnáková
  Právní asistentka

  Eliška studuje již pátým rokem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V minulosti získala zkušenosti v advokátní kanceláři VELIČKA LEGAL a na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 6, kde vykonala odbornou stáž. Zabývá se právem občanským a obchodním a specializuje se na podporu klientů v jejich každodenních záležitostech.

  Eliška poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Štěpán

  Štěpán Malý
  Právní asistent

  Štěpán studuje ve čtvrtém ročníku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obor právo a právní věda. Zabývá se především podporou každodenních aktivit našich klientů v právních záležitostech.

  Štěpán poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Eliška

  Eliška Vojtěchová
  Právní asistentka

  Eliška studuje ve čtvrtém ročníku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obor právo a právní věda. Zabývá se především podporou každodenních aktivit našich klientů v právních záležitostech.

  Eliška poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto David

  David Lapka
  Právní asistent

  David studuje v druhém ročníku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obor právo a právní věda. Zabývá se především podporou každodenních aktivit našich klientů v právních záležitostech.

  David poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Jiří

  Jiří Lacman
  Právní asistent

  Jiří studuje v pátém ročníku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy obor právo a právní věda. Zabývá se především podporou každodenních aktivit našich klientů v právních záležitostech.

  Jiří poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Veronika

  Veronika Hunková
  Právní asistentka

  Veronika studuje ve třetím ročníku na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomoucu obor právo a právní věda. Zabývá se především podporou každodenních aktivit našich klientů v právních záležitostech.

  Veronika poskytuje poradenství v českém a anglickém jazyce.

 • foto Lada

  Lada Nestoridou
  Asistentka

  Lada je asistentkou advokátní kanceláře RD Legal. Poskytuje právníkům kanceláře všeobecnou administrativní podporu. Je zodpovědná za vedení recepce a běžný chod celé kanceláře.

KARIÉRA

Volné pozice


 • foto of you?

  Advokátní koncipient/-ka

  Jsi kreativní a umíš se na věci dívat jinak než ostatní? Zajímá tě všeobecná praxe? Staň se součástí našeho týmu!

  Do naší advokátní kanceláře hledáme schopné koncipientky nebo koncipienty.

  Nabízíme dlouhodobou spolupráci v mladém a přátelském kolektivu v dynamicky rostoucí advokátní kanceláři s českou i zahraniční klientelou.


  Pošli svoje CV na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • foto of you?

  Právní asistent/-ka

  Chceš se naučit novým věcem a spolupracovat na zajímavých projektech? Nebaví tě pochůzky a chceš si zkusit skutečnou právní práci? Staň se součástí našeho týmu!

  Hledáme studenty právnických vysokých škol pro pozici právní asistentky nebo právního asistenta v naší advokátní kanceláři.

  Nabízíme zkušenosti v nejrůznějších právních odvětvích a dynamickou kreativní práci v přátelském kolektivu.


  Pošli svoje CV na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REFERENCE


Poskytujeme dlouhodobě a úspěšně projektovou a každodenní podporu společnostem a skupinám působícím v regionu CEE.

Důvěrnost záležitostí našich klientů je pro nás na prvním místě. Na požádání rádi dodáme na modelové (tj. anonymizované) bázi seznam našich referencí při řešení záležitostí obdobných té, se kterou nás poptáváte.

ČLÁNKY


listopad 2018: Práva a povinnosti podnikatele při kontrole

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jak probíhá kontrola podnikatelů, co musíte zajistit a na co máte právo?

V našem newsletteru najdete základní přehled toho, co potřebujete vědět!

S nově účinnými zákony a rostoucí byrokracií dochází ke stále častějším a rozsáhlejším kontrolám podnikatelů ze strany státních orgánů. Abyste se vyznali a mohli se případně bránit proti těmto kontrolám, připravili jsme pro Vás tento newsletter, v němž naleznete informace o tom, jak kontrola vůbec probíhá, co se od Vás při kontrole očekává nebo jaké povinnosti musí splnit osoba zmocněná ke kontrole.

Náš newsletter naleznete zde

srpen 2018: Nález Ústavního soudu ve věci náhradního vozu v případě totální škody

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ústavní soud České republiky se v nedávném nálezu zabýval otázkou, po jakou dobu má pojišťovna hradit náklady na náhradní vůz v případě, že nahrazuje vůz, který byl při autonehodě totálně zničen.

Ústavní soud v této věci vyslovil názor, že podstatou náhradního vozidla je umožnit pojištěnci zachování určitého standardu, kvalitou obdobnému, jako před dopravní nehodou a je též nutno zohlednit skutečnost, že ne každý poškozený je natolik solventní, aby si mohl zakoupit nové vozidlo bez toho, aniž by počkal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny.

Ústaní soud stížnosti vyhověl a věc tak bude znovu řešit Krajský soud v Ostravě, vzhledem k argumentaci Ústavního soudu lze ale předpokládat, že bude muset pojišťovna hradit vlastníku zničeného automobilu i náklady na pronájem náhradního vozu až do okamžiku vyplacení pojistného plnění.

Pro více podrobností si přečtěte náš článek zde

červenec 2018: Rozhodnutí NS ve věci odstupného v případě rozvázání pracovního poměru zaměstnancem

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejvyšší soud České republiky ve svém nedávném rozhodnutí řešil otázku, zda v případě pracovního úrazu zaměstnance, který již dále z tohoto důvodu nemůže konat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen dát takovému zaměstnanci výpověď, a zdali má za této situace zaměstnanec nárok na odstupné.

Nejvyšší soud došel k názoru, že za situace, kdy zaměstnavatel svoji povinnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr z důvodů uvedených v zákoníku práce nesplní, je opodstatněné, aby pracovní poměr z těchto důvodu rozvázal namísto zaměstnavatele jednostranně zaměstnanec, aniž by to bylo na újmu jeho práva na odstupné.

Více informací najdete v našem článku zde

červen 2018: Na co si dát pozor při koupi nemovitosti?

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osobní vlastnictví se u nás těší velké popularitě. Oproti západním zemím, ve kterých je často upřednostňován nájem, je Česká republika poměrně raritou. Koupě nemovitosti bývá pro mnohé zájemce životní událostí, a proto je velice důležité připravit důkladně podklady pro zajištění bezpečného převodu, zejména zajistit bezpečné financování a převod finančních prostředků do okamžiku získání vlastnického práva.

Abychom Vám pomohli s bezpečným zajištěním nového bydlení, připravili jsme pro Vás tento newsletter, který Vám objasní alespoň základní úskalí, jimž je třeba věnovat pozornost.

V každém případě doporučujeme právní kontrolu smluvní dokumentace, a to i v případě, že ji zajišťuje realitní kancelář. Právní kontrolu pro Vás v případě zájmu rádi zajistíme.

Investice v řádech několika tisíc korun do právní revize dokumentů Vám razantně zvýší ochranu Vašich finančních prostředků, určených ke koupi, v řádech milionů korun.

Více informací zde

březen 2018: Předkupní právo při prodeji nemovitých věcí

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S příchodem roku 2018 vstoupila v platnost novela občanského zákoníku, která do něj vrací institut obecného předkupního práva mezi spoluvlastníky nemovité věci obdobně, jak jsme jej znali ze starého občanského zákoníku před rokem 2014.„Staronově“ tak platí, že převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Tato úprava však může přinášet v praxi značné obtíže při prodeji některých bytů, s nimiž má vlastník zájem prodat i garážová stání, sklepy, či spoluvlastnický podíl na příjezdových cestách anebo dvorcích.

O jaké změny se jedná konkrétně, jaké mohou vzniknout komplikace, a jak tyto komplikace řešit?

Více informací zde

září 2017: Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prostřednictvím tohoto newsletteru bychom Vás chtěli informovat o zcela nové právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů, a to o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR), která vstoupí v platnost dne 25. května 2018. GDPR na jedné straně přináší výrazně vyšší ochranu osobních dat občanů, s níž je ovšem na straně druhé spojena řada nových povinností. Jaké změny zmíněné nařízení tedy vlastně přináší?

GDPR se předně, co týče nových povinností, bude vztahovat na všechny společnosti, instituce i jednotlivce, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje napříč jednotlivými odvětvími, včetně společností, které pouze sledují či analyzují chování uživatelů na webových stránkách či při používání mobilních aplikací nebo chytrých technologií.

V případě porušení těchto povinností GDPR umožňuje uložit značně vysoké pokuty, a to až do výše 20.000.000,- EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % jeho celkového celosvětového ročního obratu za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je vyšší. Výše pokuty se přitom bude odvíjet nejen od míry porušení, ale také od kroků, které společnosti pro ochranu osobních údajů učinily.

Aby nedošlo k porušení těchto povinností a případným sankcím z toho vzešlým, lze tomu předcházet přijetím příslušných opatření souvisejících s níže uvedenými změnami v oblasti ochrany osobních údajů. V případě Vašeho zájmu o přijetí příslušných opatření je Vám plně k dispozici zkušený tým advokátní kanceláře RD Legal, který je připraven být nápomocen se změnou Vašich vzorových smluv, vnitřních předpisů, či zavedením jiných opatření odpovídajících Vašim potřebám a Vašemu oboru podnikání.

Více informací zde

červen 2017: Připravovaná novela zákoníku práce

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prostřednictvím tohoto newsletteru bychom Vás chtěli informovat o důležitých změnách v oblasti pracovního práva, zejména o připravované novele zákoníku práce , ta měla nabýt účinnosti dne 1. července 2017, vzhledem k průběhu legislativního procesu však lze očekávat odsun nabytí účinnosti zřejmě až na rok 2018. Jaké změny tato novela přináší?

Ačkoliv podle Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky má připravovaná novela zajistit větší flexibilitu pracovněprávních vztahů, lze usuzovat, že navrhované změny povedou spíše k pouhému posílení ochrany zaměstnanců, a naopak pro zaměstnavatele přinesou více povinností, administrativní zátěže a méně možností flexibilní úpravy pracovněprávních vztahů.

V případě Vašeho zájmu o přijetí příslušných opatření souvisejících s těmito připravovanými změnami v pracovním právu je Vám plně k dispozici zkušený tým advokátní kanceláře RD Legal, který je za účelem eliminace případných nejasností či rozporů připraven být nápomocen se změnou Vašich vzorových smluv, vnitřních předpisů, či zavedením jiných opatření odpovídajících Vašim potřebám a Vašemu oboru podnikání.

Více informací zde

listopad 2016: Změny v trestní odpovědnosti právnických osob

Jana Průchová
partner kanceláře
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prostřednictvím tohoto newsletteru bychom Vás chtěli informovat o podstatném vývoji úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a v tomto ohledu zejména o aktuální novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob , která nabude účinnosti dne 1. prosince 2016.

Pro právnické osoby přináší tato novela nová rizika, kdy se zejména rozšiřuje počet trestněprávních jednání zaměstnanců nebo managementu, za která hrozí příslušné právnické osobě vážné sankce, a to od pokut až po samotné zrušení právnické osoby. Kromě zmíněných rizik však novela nabízí rovněž, oproti dosavadní úpravě, prostor trestněprávní odpovědnost právnických osob zmírnit. Prostředkem k tomu je především přijetí souboru opatření označovaného jako „compliance program“, popsaného níže.

V případě Vašeho zájmu o přijetí takového účinného opatření v podobě „compliance program“ je Vám plně k dispozici tým advokátní kanceláře RD Legal, který je za účelem eliminace trestněprávní odpovědnosti Vaší společnosti připraven být nápomocen v implementaci jednotlivých standardních opatření, zejména zrevidovat Vaše stávající interní opatření anebo připravit nová, šitá na míru přímo Vaší společnosti, jejímu oboru podnikání a jejím typickým obchodním transakcím.

Více informací zde

Jednotlivá naše právní stanoviska či závěry uvedené na těchto webových stránkách, i přes naše vynaložené úsilí, nemusí s ohledem na jejich komerční a marketingový charakter obsahovat komplexní právní hodnocení.
Za tyto informativní články, popřípadě jejich užití bez předchozího souhlasu autora, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Vážení klienti a obchodní partneři RD Legal,
principem, kterým se naše společnost RD Legal s.r.o., advokátní kancelář řídí, je vedle neustálého zlepšování našich služeb a vysoké profesionality advokátů i koncipientů, kteří pro vás dnem a nezřídka i nocí svědomitě pracují, samozřejmě i dodržování právních předpisů České republiky a Evropské unie.

V souvislosti s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále „GDPR“) Vám chceme tímto Informačním listem poskytnout informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů a rovněž informace, jak s Vašimi osobními údaji v souvislosti s poskytováním našich služeb nakládáme, jak je zpracováváme, za jakými účely a mnoho dalšího. Rovněž Vás tímto chceme informovat, jaká práva uplatnit v oblasti jejich ochrany uplatnit.

Důvody zpracování

Všechny vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně či automaticky, a to na základě některého z GDPR daných důvodů (titulů), kterými jsou:

 • plnění povinností plynoucí ze smlouvy o poskytování právních služeb;
 • plnění právní povinnosti v případě oprávněných požadavků orgánů veřejné moci (Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány činné v přestupkovém řízení a další);
 • oprávněný zájem, kdy v zájmu ochrany práv Společnosti převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy zákazníka

kdy z jiných, než výše uvedených titulů Společnost žádné osobní údaje nezpracovává. Konkrétní přehled důvodů zpracování a kategorizovaného seznamu zpracovávaných osobních údajů naleznete v Záznamu o činnosti zpracování.

Uplatnění práv

Standard ochrany osobních údajů aplikovaného Společností stanovuje konkrétní způsoby, jak mohou zákazníci uplatňovat svá práva týkající se jejich osobních údajů, kterými jsou:

 • právo na informace o osobních údajích zpracovávaných Společností;
 • právo na přístup;
 • právo na opravu / aktualizaci nepřesných nebo nesprávných osobních údajů;
 • právo na vznést námitku;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;

přičemž tato práva je možné uplatnit osobně na recepci Společnosti, poštovní zásilkou nebo e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nelze do největšího detailu shrnout vše v jednom dokumentu, a tedy chybí-li Vám zde informace o ochraně Vašich osobních údajů, či jakýkoliv postup pro uplatnění Vašich práv, obraťte se prosím přímo na nás prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na +420 778 710 730, kde Vám rádi poskytneme bližší informace.Záznam o činnosti zpracování

Záznam o činnosti zpracování naleznete zde.Upozorňujeme, že Česká advokátní komora byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Více informací naleznete na stránkách České advokátní komory .

KONTAKT


Kodaňská 25 | Praha 10 | 101 00
Česká republika

+420 778 710 730
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

fb

Napište nám / Write us
© RD Legal 2015